Badanie nasienia, posiew nasienia, komputerowa analiza nasieniaW diagnostyce niepłodności jednym z najważniejszych badań jest badanie nasienia. W czasie pierwszej konsultacji lekarz zaproponuje wykonanie podstawowego testu nasienia z wykorzystaniem komputerowej analizy : CASA. Po otrzymaniu wyniku z testu CASA gdy okaże się, że niektóre parametry odbiegają od normy nasi specjaliści zalecą dalsze szczegółowe badania nasienia, badanie ultrasonograficzne jąder, konsultację andrologiczną i urologiczną tak aby uzyskać jak najwięcej informacji i dzięki temu zaproponować dalsze precyzyjne leczenie i postępowanie w możliwie najkrótszym czasie.

W naszej Poradni możecie Państwo liczyć na zastosowanie najnowszych technik badawczych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy.


Karolina Gabryś - biotechnolog

 

Dla Państwa wygody i lepszej orientacji poniżej przedstawiamy kilka schematów postępowania. Jeśli podstawowe badanie nasienia (CASA) wykazuje nieprawidłowości w jego parametrach, w celu dalszej diagnostyki, proponujemy wybrać odpowiedni pakiet badań. Przedstawione tu pakiety są tylko próbą usystematyzowania badań stosowanych w przypadku męskiej niepłodności. Każdy problem należy traktować indywidualnie. W celu szczegółowej analizy zapraszamy na konsultację andrologiczną do naszego specjalisty dr Wojciecha Pabiana. Wszystkie badania nasienia wykonujemy z największą starannością stosując najnowsze technologie i nowoczesny sprzęt. We wszystkich przypadkach nieprawidłowości parametrów zalecana jest konsultacja urologiczna.

Zestaw zielony

 • w przypadku, gdy nieprawidłowości dotyczą objętości nasienia ( <1,5ml ) lub gdy występuje aspermia proponujemy zestaw zielony.
 • uwaga! poejakulacyjne badanie moczu przy obniżonej objętości nasienia zalecane jest tylko wtedy, gdy równocześnie występuje silna oligozoospermia (koncentracja <1mln/ml) lub azoospermia. W tym też przypadku zalecane jest przez odbytnicze badanie usg prostaty i pęcherzyków nasiennych (TRUS) – badanie to wykonywane jest przez urologa – skierowujemy na konsultacje w ramach współpracy.
 • Przy zwiększonej lepkości nasienia zalecane jest wykonanie tylko posiewu nasienia + badanie CASA

Orientacyjny koszt wykonania zestawu zielonego: 670 PLN
W skład zestawu wchodzą badania: CASA, USG jąder, hormony, posiew, konsultacja andrologiczna + ewentualnie po ejakulacyjne badanie moczu ( + 100 PLN ) – razem: 770PLN
Przy zwiększonej lepkości nasienia – proponujemy zestaw w cenie: 370 PLN (badanie CASA, posiew, konsultacja andrologiczna)


Zestaw niebieski

 • gdy nieprawidłowości dotyczą małej koncentracji plemników lub stwierdzono azoospermię proponujemy zestaw niebieski
 • badania genetyczne objęte tym pakietem dotyczą: analizy kariotypu, mutacji genów regionu AZF, a w przypadku małej objętości nasienia dodatkowo mutacji genu CFTR.

Orientacyjny koszt wykonania zestawu niebieskiego: 1230 PLN.
W skład zestawu wchodzą badania: CASA, USG jąder, badanie genetyczne, hormony, konsultacja andrologiczna.


Zestaw czerwony

 • gdy zaburzenia dotyczą ruchliwości plemników lub ich wzmożonej aglutynacji proponujemy wybrać zestaw czerwony
 • uwaga! w przypadku i izolowanej teratozoospermii (tylko nieprawidłowa morfologia plemników) zalecamy wykonanie tylko niektórych badań: DFI, ROS, CASA, USG oraz posiew nasienia.
 • dla pacjentów przygotowujących się do zabiegu inseminacji domacicznej zalecamy dodatkowo wykonać badania HBA, MAR.

Orientacyjny koszt wykonania zestawu czerwonego: 1360 PLN.
W skład zestawu wchodzą badania: Test potrójny, USG jąder, MAR, Fruktoza (biochemia), posiew, konsultacja andrologiczna (+ ewentualnie fruktoza wraz z badaniem kw. cytrynowego i alfa-glukozydazy)
W przypadku gdy istnieje izolowana teratozoospermia - proponujemy wykonanie następujących badań: Test potrójny, USG jąder, posiew, konsultacja andrologiczna - cena zestawu w takim przypadky wynosi 950 PLN.


Opis badań

Badanie nasienia

- jest podstawowym elementem diagnostyki niepłodności męskiej. Pozwala ono ocenić prawidłowość wytwarzania i dojrzewania plemników w obrębie jąder oraz ich transportu w męskich drogach rozrodczych. Badanie nasienia powinno być integralną częścią oceny płodności pary przed ustaleniem wskazań do procedur rozrodu wspomaganego (RW).
 • Badanie powinno być poprzedzone zachowaniem wstrzemięźliwości płciowej minimum 2 dni do maksymalnie 7, zalecane 3-5 dni od ostatniej ejakulacji
 • W okresie poprzedzającym badanie dobrze jest prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów i innych używek, starać się unikać stresu i zbytniego wysiłku fizycznego
 • Przed badaniem zostanie Pan zapytany czy w ostatnim czasie przyjmował Pan antybiotyki, czy wystąpiła infekcja
 • W przypadku powtórnego (kolejnego) badania powinno się zachować taki sam lub zbliżony okres wstrzemięźliwości płciowej

Badanie nasienia obejmuje następujące oceny:

Seminogram wspomagany komputerowo (CASA) (computer assisted sperm analysis)

oraz manualny został stworzony w celu obiektywnej analizy ruchliwości plemników. Ma on zastosowanie w standardowym badaniu nasienia, w badaniach nad przydatnością różnych sposobów preparatyki nasienia, metod kriokonserwacji oraz różnych sposobów leczenia. CASA to system składający się z mikroskopu z kontrastem fazowym, kamery, komputera oraz specjalistycznego oprogramowania. Pozwala to na uwidocznienie kolejnych pozycji plemnika z częstością od 5 do 60 obrazów/sek. Następnie zapisane obrazy zmienia w formę cyfrową, co z kolei poddawane jest analizie komputerowej, która umożliwia dokładną i obiektywną ocenę trajektorii ruchu każdego plemnika.

Chromatyna

- (analiza struktury chromatyny plemnikowej SCSA) to test który pozwala na ocenę genetycznej jakości plemników (ilości plemników z defektami DNA w jądrach komórkowych). Badanie pokazuje stopień uszkodzenia chromatyny (DFI) oraz stopień kondensacji chromatyny (HDS) plemnikowej. SCSA jest ważnym elementem oceny zdolności zapładniającej plemników. Badania wskazują na istotny wpływ uszkodzeń DNA na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

ROS (tzw. stres oksydacyjny)

- przedstawia poziom reaktywnych form tlenu w nasieniu; podwyższony poziom ROS uszkadza plemniki; przy podwyższonym poziomie ROS zdolność antyoksydacyjna plazmy nasiennej jest obniżona.

Test potrójny

- obejmuje seminogram + SCSA + ROS

Test MAR (mixed antiglobulin reaction)

- pozwala stwierdzić obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu. Test ten można stosować rutynowo u wszystkich pacjentów lub też w przypadkach, kiedy podejrzewa się niepłodność o podłożu immunologicznym (słaba ruchliwość plemników, czy aglutynacja plemników odnotowane w ogólnym badaniu nasienia).

Test pomikcyjny

- badanie na obecność plemników w moczu oceniające występowanie ejakulacji wstecznej do pęcherza moczowego.

Test postkoitalny PCT

- badanie zachowania się plemników w śluzie szyjkowym, ocena tzw. "wrogości śluzu szyjkowego".

Badanie biochemiczne plazmy nasiennej

- plazma nasienna to płyn, w którym zawieszone są plemniki. Stanowi ona większą część (ok. 90%) objętości nasienia i składa się głównie z wydzielin prostaty i pęcherzyków nasiennych. Zawarte w niej substancje maja ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz dojrzewanie plemników. Oznaczenie poszczególnych składników plazmy nasiennej pomaga stwierdzić czy poszczególne organy męskiego układu rozrodczego funkcjonują prawidłowo i ewentualnie w którym miejscu występują nieprawidłowości.

Fruktoza

- wskaźnik funkcji wydzielniczej pęcherzyków nasiennych. Jest to stymulator metabolizmu energetycznego plemników oraz czynnik niezbędny dla zachowania ich prawidłowej ruchliwości. W diagnostyce stężenie fruktozy wykorzystuje się jako marker stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych oraz niedrożności przewodów wytryskowych. Oznaczenie fruktozy pomocne jest także przy diagnozowaniu wrodzonej agenezji pęcherzyków nasiennych (związanej z wrodzonym obustronnym brakiem nasieniowodów - CBAVD), wytrysku wstecznego lub w niedoborze androgenów. Wskazaniami do zbadania poziomu fruktozy są: podejrzenie stanu zapalnego pęcherzyków nasiennych, hypoandrogenizm, asthenozoospermia, azoospermia, leukocytospermia, zwiększona objętość i/lub lepkość oraz obniżone pH ejakulatu.
Uwaga: abstynencja: 2-5 dni, czas oczekiwania na wynik: do 14 dni (analizy wykonywane są w 2 i 4 środę miesiąca)

Badanie mikrobiologiczne nasienia

- wykonywane w przypadku podejrzenia infekcji w obrębie męskiego układu rozrodczego. W laboratorium wykonujemy:
 • Posiew mikrobiologiczny nasienia - w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów oraz Trichomonas vaginalis (Rzęsistek pochwowy)
 • Uzupełniające badania mikrobiologiczne - w kierunku Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum oraz Chlamydia trachomatis
Uwaga: abstynencja: brak, czas oczekiwania na wynik: 7 dni

Test HBA (Sperm-Hyaluronan Binding Assay)

- pozytywny wynik badania ogólnego nie daje całkowitej pewności, że plemniki danego pacjenta są zdolne do zapłodnienia. W celu głębszej diagnostyki jakości plemników można przeprowadzić test diagnostyczny oceniający dojrzałość plemników w świeżym nasieniu. Plemniki wyselekcjonowane in vitro za pomocą hialuronianu są dojrzałe, funkcjonalne, żywotne, wykazują niższy odsetek uszkodzeń DNA i normalną częstotliwość występowania chromosomalnych aneuploidii (genetycznych zaburzeń). W rezultacie wyselekcjonowane plemniki za pomocą hialuronianu przed zabiegami wspomaganego rozrodu są odpowiednikami plemników, które z sukcesem uczestniczyłyby w procesie naturalnego zapłodnienia (naturalnego wiązania się plemników z osłonką przejrzystą).
Ocena miejsc wiążących hialuronian występujących na powierzchni plemnika, może być najlepszym wskaźnikiem potencjału rozrodczego danego mężczyzny.
Testy z wykorzystaniem hialuronianu, mają wysoką wartość diagnostyczną. Wykrycie w nasieniu pacjenta podwyższonego % plemników niedojrzałych umożliwia lekarzowi zaplanowanie leczenie danej pary, a także wyjaśnienie przyczyny wcześniejszych niepowodzeń po zabiegach inseminacji.
Badanie to powinno być wykonane w przypadku niepłodności idiopatycznej (o nieustalonej przyczynie) lub jako badanie uzupełniające do ogólnego badania nasienia.
Uwaga:abstynencja: 2-5 dni, czas oczekiwania na wynik: 1 dzień

Kwas cytrynowy

- wskaźnik funkcji wydzielniczej prostaty. Jego zmienne stężenia obserwuje się w stanach zapalnych stercza. Nieprawidłowe stężenie kw. cytrynowego może wpływać na morfologię i funkcjonowanie plemników. Wskazaniami do oznaczenia tego składnika są: hypoandrogenizm, podejrzenie stanu zapalnego prostaty, azoospermia, leukocytospermia.

α- glukozydaza obojętna (NAG)

- wskaźnik funkcji wydzielniczej najądrzy. Najądrze jest miejscem, w którym plemniki nabywają zdolności ruchu. Zaburzenia lub nieprawidłowości w obrębie tego organu wpływają na dojrzałość i zdolności zapładniające plemników. NAG jest markerem przewlekłych stanów zapalnych jąder i najądrzy (konsekwencją jest asthenozoospermia) oraz różnicującym przyczyny azoospermii. Pełni ona również funkcję modulatora dojrzewania plemników. Wskazaniami do oznaczenia α - glukozydazy są: podejrzenie stanu zapalnego najądrzy i/lub jąder, asthenozoospermia, leukocytospermia, azoospermia, teratozoospermia, podejrzenie obniżonej zdolności antyoksydacyjnej plazmy nasiennej.

Test MULTIVISION PGT w plemnikach

- w badaniu oceniane są sygnały fluorescencyjne pochodzące z chromosomów 13 , 18 , 21 , X i Y . Test pozwala na wykrycie nieprawidłowości dotyczących ploidii w/ w chromosomów . Testy wykonywane w diagnostyce niepłodności , zwłaszcza gdy większość przyczyn niepłodności i nawracających poronień została wykluczona .Test oparty na technice FISH .Zalecana wstrzemięźliwość 5 dni , czas oczekiwania 5 tygodni.

Zobacz najczęściej zadawane pytania związane z tematyką badań nasienia -> Badanie nasienia najczęściej zadawane pytania

test casa, posiew nasienia, multivision, wymaz z pochwy kraków, androlog kraków, usg jąder Kraków, urolog

^ wróć do góry ^